Portfolio > 2016

Kite dreams and the Shirelles
Kite dreams and the Shirelles
Flashe and oil on canvas
14 x 12"
2017